Jak wydajemy książkę

Proces wydawniczy w Millenium Publishers przypomina coaching

Proces wydawania książek to coaching. Autor współtworzy z nami własną książkę, stając się członkiem zespołu, zdobywając nowy zawód i członkostwo elitarnego klubu Millenium Publishers.

Pierwszy etap:

Dobre przygotowanie

Wspólnie z autorem planujemy książkę i biznes autora.

• ustalamy cele i sposoby ich osiągania

• wybieramy sposób, w jaki książka zostanie napisana

• określamy tematykę

• wybieramy tytuł

• pracujemy nad strukturą książki

Drugi etap:

Pisanie książki

Ten etap to nauka opracowanego przez nas systemu szybkiego pisania książek.

Dzięki naszemu systemowi pisanie książek jest:

• przyjemne,

• nie zabiera dużo czasu

 daje się pogodzić z bardzo dużą ilością obowiązków.

Trzeci etap:

Promocja i finansowanie

Dzięki naszemu, unikalnemu sposobowi zorganizowania promocji autor i jego książka stają się znane jeszcze przed jej wydaniem.

Standardem w naszym wydawnictwie, jest także to, że cały nakład książki jest sprzedany przed jej ukazaniem się na rynku.

Czwarty etap:

Wydanie książki

Do naszego zespołu należą najlepsi:

 • stratedzy biznesowi
 • styliści
 • redaktorzy,
 • graficy,
 • copyrighterzy,
 • organizatorzy eventów
 • fotograficy
 • coache
 • specjaliści od wizernku
 • programiści
 • specjaliści od promocji w internecie
 • specjaliści od druku i dystrybucji książek

Jeśli chcesz wydać książkę, skontaktuj się z nami.